Winkel op orde voor assessment NRVT met nieuwe dienstverlening Taxatiesupport

Sinds begin 2023 is NRVT gestart met haar assessments Scholingstraject taxateur Wonen. NVM Service Office merkte een nerveuze stemming hierover op en besloot in december 2022 een pilot te starten om te onderzoeken of en hoe zij de NVM-taxateurs zouden kunnen ondersteunen in dit proces.

Inmiddels hebben we de pilot succesvol kunnen afsluiten en kunnen wij jou naast de vertrouwde makelaarssupport ook taxatiesupport bieden! In dit artikel vatten we de pilot in hoofdlijnen samen en vertellen we je graag meer over de inhoud van deze nieuwe dienstverlening van NVM Service Office. Dankzij Taxatiesupport kan jij als NVM-taxateur straks makkelijker aan de randvoorwaarden van een compleet dossier voldoen en weet je dat je de winkel op orde hebt.

Pilot Taxatiesupport voldoet aan alle NRVT- en NVM-normen
Acht taxateurs namen deel aan deze pilot met als resultaat een nieuw ontwikkelde standaardisatie en makkelijk hanteerbare werkwijze voor taxateurs die helemaal voldoen aan de NRVT- en NVM-normen. Aan wat voor zaken moet je dan denken? Taxatiesupport biedt ondersteuning  bij kerntaken:
1 Contracteren, 2 Rechercheren en 5 Rapporteren, bijvoorbeeld op het vlak van:
* Object/rapport aanmaken
* Uitleggen procedure NWWI en wat de taxateur gaat doen
* Opvragen van de stukken
* Opname inplannen, verwerken en opnemen in systemen
* Contact opnemen met opdrachtgever voor aftersales
* Adviseren opdrachtgever op het maken van een bouwkundig rapport en deze uit laten voeren
* Actuele en correcte archivering van alle documenten ten behoeve van dossieropbouw
* Evalueren met opdrachtgever en respons verwerken in dossier en review systeem.Op welke punten wij jou exact kunnen ontzorgen en ondersteuning kunnen bieden, bepalen we samen en is dus maatwerk. Naast deze kerntaken kunnen we ook indien je dit wenst de acquisitie uit handen nemen.

Deelnemende pilot klanten en auditor laaiend enthousiast
De pilot liet veelbelovende resultaten zien waaruit we genoeg data konden filteren. Hieruit ontstond een gestroomlijnd werkproces dat aansluit bij de wensen en bestaande werkwijze van de deelnemende taxateurs.

Een van de deelnemende taxateurs kreeg tijdens de pilot de auditor op bezoek: “De auditor was laaiend enthousiast over de professionele en correcte inrichting van mijn dossiers en had het niet eerder zo goed ingericht gezien. Hij zag deze nieuwe service ook wel zitten voor zijn eigen kantoor”.

Dossiervorming op orde en correcte inrichting proces volgens NRVT-normen
“Deze unieke service-oplossing versterkt de ondersteunende rol van NVM Service Office aan NVM-taxateurs in zijn of haar dossiervorming en het correct doorlopen van het vereiste proces conform de zes kerntaken van het NRVT”, licht Dees Nijpels (Office Supporter en projectleider van deze pilot) toe. “Bij deze dienstverlening blijft de bal bij de taxateur liggen, maar het zorgt ervoor dat er makkelijker aan de randvoorwaarden van een compleet dossier kan worden voldaan.”

Dankzij Taxatiesupport is alles aanwezig, te verantwoorden en daarmee optimaal transparant volgens de NRVT-normen. NVM Service Office is hiermee een voorloper die jou snel en efficiënt kan helpen de winkel op orde te hebben voor nu en in de toekomst als de auditor je visiteert.

Interesse?
Voor meer informatie over de nieuwe dienstverlening Taxatiesupport (exclusief voor NVM-taxateurs), neem contact op met Dees Nijpels: 085 00 44 630 of via e-mail officesupportutrecht@nvmserviceoffice.nl .