De beste innovaties ontstaan waar creatieve ideeën samenkomen.

Onderdeel van NVM Service Office is de Innovatieve Proeftuin waar innovatieve ideeën voor de NVM-makelaar en -taxateur worden getoetst, getest en ontwikkeld.

‘Er wordt hierin samengewerkt met NVM-leden, NVM-bureau en NVM Holding en haar deelnemingen. Maar we volgen ook actief alle marktontwikkelingen en bepalen zo waar we op gaan inzetten’, vertelt Edzard Bijvoet, CEO van NVM Service Office.

Het hoofddoel van de Innovatieve Proeftuin is het bevorderen van innovatie, gedacht vanuit de makelaar en daarmee indirect de opdrachtgever. Bijvoet: ‘Hoe kunnen we de makelaar meer faciliteren voor een nog betere klantbeleving en hoe kunnen we de markt structureel in beweging houden? We proberen met de Innovatieve Proeftuin ideeën vanuit NVM maar ook daarbuiten om te zetten naar concrete producten en diensten en dit te toetsen en testen onder NVM-leden. Gedurende het proces kijken we of een innovatie bij een andere NVM-deelneming past of bij de Service Office blijft.’

HEB JE EEN GOED IDEE DAT DE WONINGMARKT TEN GOEDE ZOU KUNNEN KOMEN?