Bedenktijd rond de feestdagen

De kerstdagen en het nieuwe jaar staan weer voor de deur. Houd er rekening mee dat dit invloed heeft op de berekening van de bedenktijd. De beide kerstdagen (maandag 25 en dinsdag 26 december) en Nieuwjaarsdag (maandag 1 januari 2024) worden aangemerkt als algemeen erkende feestdagen. Het schema voor de bedenktijd ziet er daarom vanaf 19 december 2023 als volgt uit:

De juridische dienst van de NVM legt het als volgt uit:

De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt om middernacht van de laatste dag die deel uitmaakt van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Omdat de algemene termijnenwet van toepassing is, kan de bedenktijd langer duren dan drie dagen. Op grond van deze wet wordt een termijn:
• die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
• zo nodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Tips voor het berekenen van de bedenktijd

* Ga uit van minimaal twee ‘normale/werkdagen’ (dus geen weekenddag of feestdag).
* De bedenktijd eindigt nooit op een weekenddag of feestdag (tel door tot je twee normale/werkdagen hebt waarvan het einde van de bedenktijd gelegen is op een normale/werkdag).
* Pak er een kalender bij en kruis de feestdagen en weekenddagen door. Zo krijg je snel overzicht.

Twee voorbeelden

Je stelt de koopakte op woensdag 20 december ter hand aan de koper. Er volgen twee normale dagen (donderdag 21 en vrijdag 22 december). De derde dag valt op een weekenddag, de maandag en dinsdag zijn feestdagen. De bedenktijd eindigt op de eerste normale dag ná 22 december en dat is woensdag 27 december.

Je stelt de koopakte op vrijdag 22 december ter hand aan de koper. De vier dagen die volgen betreffen weekenddagen en beide kerstdagen. Tel deze dagen samen als één dag, en vul aan met twee normale dagen (woensdag 27 en donderdag 28 december). De bedenktijd eindigt daarmee op een ‘normale’ donderdag 28 december 2023.

Met dank aan de juridische dienst van de NVM voor het ter beschikking stellen van bovenstaande informatie.