Nieuwe dienst van NVM Service Office Taxatiesupport helpt taxateurs om te voldoen aan regelgeving

De regels voor taxaties zijn de afgelopen jaren aangescherpt, onder meer met het oog op meer transparantie. Taxateurs moeten voldoen aan een flink aantal nieuwe eisen. Sinds dit jaar worden ze daarop beoordeeld in assessments. NVM Service Office helpt (makelaar-)taxateurs met de nieuwe service Taxatiesupport om de aangescherpte regels goed en volledig uit te voeren. De resultaten van de eerste pilot zijn veelbelovend, vertelt Dees Nijpels.

Dees Nijpels

Strengere eisen voor taxaties moeten zorgen voor meer transparantie en daarmee voor kwaliteit en eerlijke concurrentie. “De NVM kan zich helemaal in dat uitgangspunt vinden. Voor taxateurs betekent dat wel dat er heel wat op hen afkomt aan nieuwe eisen en processen”, zegt Dees Nijpels. Hij is werkzaam bij NVM Service Office en gespecialiseerd in taxaties. “Vanuit de nieuwe regelgeving krijgt de taxateur nogal wat nieuwe werkprocessen voorgeschreven. We merkten dat er onder taxateurs spanning ontstond nu het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs sinds dit jaar is begonnen met assessments.
Daarin wordt de werkwijze van taxateurs beoordeeld langs de lat van de nieuwe kerntaken. Een belangrijke taak van de NVM is om makelaars en taxateurs te ondersteunen in het dagelijks werk. Vanuit NVM Service Office hebben wij een nieuwe dienst ontwikkeld om taxateurs te helpen om te voldoen aan de nieuwe regels: de NVM Taxatiesupport.” Medewerkers van Taxatiesupport zijn opgeleid op het gebied van taxaties.

Meer werk vooraf en achteraf
De nieuwe regels schrijven taxateurs zes kerntaken toe, die allemaal bestaan uit meerdere werkprocessen. Dees: “Taxateurs moeten veel meer dan voorheen aan voorbereiding doen. Je moet bijvoorbeeld vooraf uitleg geven over wat de taxateur gaat doen en het dossier al voor hebben bereidt. Ook na afloop van een taxatie zijn er nieuwe taken bijgekomen, zoals een evaluatie met de opdrachtgever.”
NVM Taxatiesupport is zo ontwikkeld dat taxateurs in de voor- en nafase zoveel mogelijk werk uit handen kunnen geven, maar dat het taxeren in de kern bij henzelf blijft. “Van de zes kerntaken van de taxateur ondersteunen wij op taak 1, 2 en 5: contracteren, rechercheren en rapporteren. Wij blijven bewust weg van de taken 3 en 4, waarop de deskundigheid van de NVM-taxateur meerwaarde heeft: analyseren en waarderen. 6: Archiveren: hier kunnen we taxateurs over adviseren omdat er meerdere wegen naar Rome leiden.”

De winkel op orde
NVM Service Office is twee jaar geleden opgericht om makelaars te ondersteunen bij drukte of personeelskrapte, bijvoorbeeld door taken van de binnendienst over te nemen. NVM Taxatiesupport heeft dezelfde werkwijze, vertelt Dees. “Wij werken in het systeem van de taxateur en verwerken daarin alle werkprocessen die de NRVT voorschrijft voor taxaties. Bij een assessment kan de taxateur dus eenvoudig laten zien dat de winkel op orde is.

De taxateurs die meededen aan de pilot van Taxatiesupport, zijn daarover heel enthousiast. “Bij toeval kreeg een van hen een NRVT-assessment tijdens de pilot. De assessor – zelf ook taxateur – was zo enthousiast over onze werkwijze en de registratie daarvan, dat hij deze service ook wel ziet zitten voor zijn eigen kantoor.”
Ook NVM Bestuurslid vakgroep Wonen Rieks van den Berg is positief over de nieuwe dienst: “De sleutel tot succesvolle taxaties ligt in de kracht van samenwerking en voortdurende ondersteuning. NVM Service Office geeft hierbij de NVM taxateurs ondersteuning bij de werkprocessen om te voldoen aan het voortdurend veranderende landschap van regelgeving. Als bestuurder van de vakgroep wonen ben ik trots dat wij hieraan hebben kunnen bijdragen. Ik beveel de leden deze service van harte aan.”

Meer weten over NVM Taxatiesupport (exclusief voor NVM-leden)?
Neem contact op via 085-0044630 of officesupportutrecht@nvmserviceoffice.nl

Dit artikel is gepubliceerd in NVM Magazine 2-2023 (juli 2023)